Zakládání a řízení call center

V rámci direct mailingu získáte

Cílová skupina

Výběr cílové skupiny z našich databází.

Textace

Návrh a optimalizace textace materiálů.

Design

Tvorba grafiky pro maximální úspěch.

E-mailing

Cílené, homadné rozesílání emailů.

Analýza

Vyhodnocení kampaně a úspěšnosti.

Individuální přístup

Pro každého klienta na míru.

Se službou Direct mailing máte možnost unikátně oslovit zákazníka. V dnešní zrychlené době dochází k elektronizaci většiny komunikace, tudíž i Vaše direct mail komunikace se musí přizpůsobit. Většina společností již komunikuje pomocí cíleného hromadného rozesílání emailů. Služba direct mailing je na rozdíl od nahodilého rozesílání emailů cílená a plánovaná.