Přeskočit na obsah

Zakládání a řízení call center

Výběr cílové skupiny z našich databází.

Návrh a optimalizace textace materiálů.

Tvorba grafiky pro maximální úspěch.

Cílené, homadné rozesílání emailů.

Vyhodnocení kampaně a úspěšnosti.

Pro každého klienta na míru.

Se službou Direct mailing máte možnost unikátně oslovit zákazníka. V dnešní zrychlené době dochází k elektronizaci většiny komunikace, tudíž i Vaše direct mail komunikace se musí přizpůsobit. Většina společností již komunikuje pomocí cíleného hromadného rozesílání emailů. Služba direct mailing je na rozdíl od nahodilého rozesílání emailů cílená a plánovaná.